Podstawy podziału na podsieci (dwie podsieci)

Mając do dyspozycji blok adresów 192.168.1.0/24, utworzymy dwie podsieci. W tym celu należy pożyczyć jeden bit z części określanej hosta, używając maski 255.255.255.128 zamiast oryginalnej maski 255.255.255.0

192.168.1.0/24 adres 11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255. 0 maska 11111111.11111111.11111111.00000000
                     Część adresu określająca sieć

Wskutek podziału na podsieci są dostępne dwa adresy sieci

192.168.1.0/24  adres 11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255.128 maska 11111111.11111111.11111111.10000000
Drugi zakres adresów
192.168.1.128/25 adres 11000000.10101000.00000001.10000000
255.255.255.128  maska 11111111.11111111.11111111.10000000
Pożyczenie bitu z części określającej hosta

Podsieć sieci 192.168.1.0/24

Podsieć | Adres sieci   | Zakres adresów hostów       | Adres rozgłoszeniowy
    1   | 192.168.1.0   | 192.168.1.1-192.168.1.126   | 192.168.1.127
    2   | 192.168.1.128 | 192.168.1.129-192.168.1.254 | 192.168.1.255

Do obliczania liczby podsieci używa się następującego wzoru: 2n, gdzie n-liczba pożyczonych bitów.

Następnie należy przedstawić w postaci dwójkowej ostatni oktet adresu poszczególnych podsieci. Dla obu tych podsieci uzyskuje się następujące wartości:

Podsieć 1: 00000000=0

Podsieć 2: 10000000=128

Do obliczenia hostów podsieci należy użyć wzoru 2n-2, gdzie n-liczba bitów pozostawionych na adres hosta. Stosując ten wzór, uzyskuje się 27-2=126, znaczy to że dla każdej podsieci może występować 126 hostów.