Podstawy podziału na podsieci (cztery podsieci)

Mając do dyspozycji blok adresów 192.168.1.0/24, utworzymy cztery podsieci. W tym celu należy pożyczyć dwa bity z części określanej hosta, używając maski 255.255.255.192 zamiast oryginalnej maski 255.255.255.0

192.168.1.0/24 adres 11000000.10101000.00000001.00000000 
255.255.255. 0 maska 11111111.11111111.11111111.00000000
                     Część adresu określająca sieć

Wskutek podziału na podsieci są dostępne cztery adresy sieci

192.168.1.0/26  adres 11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255.192 maska 11111111.11111111.11111111.11000000
 
192.168.1.64/26 adres 11000000.10101000.00000001.01000000 
255.255.255.192 maska 11111111.11111111.11111111.11000000 
 
192.168.1.128/26 adres 11000000.10101000.00000001.10000000 
255.255.255.192  maska 11111111.11111111.11111111.11000000 
 
192.168.1.192/26 adres 11000000.10101000.00000001.11000000 
255.255.255.192  maska 11111111.11111111.11111111.11000000

Podsieć sieci 192.168.1.0/24

Podsieć | Adres sieci   | Zakres adresów hostów       | Adres rozgłoszeniowy
    1   | 192.168.1.0   | 192.168.1.1-192.168.1.62    | 192.168.1.63
    2   | 192.168.1.64  | 192.168.1.65-192.168.1.126  | 192.168.1.127
    3   | 192.168.1.128 | 192.168.1.129-192.168.1.190 | 192.168.1.191
    4   | 192.168.1.192 | 192.168.1.193-192.168.1.254 | 192.168.1.255