Adresowanie

Proces obliczania adresów sieci

Dla 172.16.20.0/25

Adresowanie

Bity hosta to same zera 0+0+0+0+0+0+0=0. Ostatni oktet ma wartość 0, a więc adresem sieci jest 172.16.20.0 

Obliczanie najmniejszego adresu hosta

Najmniejszy adres hosta jest zwykle większy o 1 od adresu sieci. Zwiększamy wartość bitu na pozycji jednostek wskutek czego ostatni bit przyjmuje wartość 1.

Adresowanie

Bity hosta to 6 zer i jedynka 0+0+0+0+0+0+1=1. Najmniejszy adres hosta to: 172.16.20.1 

Obliczanie adresu rozgłoszeniowego 

Adres rozgłoszeniowy to największy adres z bloku adresów. W adresie tym muszą być ustawione wszystkie bity hosta.(7 bitów hosta to same jedynki).

Adresowanie

Wszystkie bity hosta to jedynki: 64+32+16+8+4+2+1=127. Z wyliczeń wynika wartość ostatniego oktetu równa 127. Tym samym adresem rozgłoszeniowy dla sieci 172.16.20.0/25 jest 172.16.20.127 

Obliczenie największego adresu hosta

Największy adres hosta jest mniejszy o 1 od adresu rozgłoszeniowego.

Adresowanie

Wszystkie bity hosta to jedynki z wyjątkiem najmniejszego, który jest 0: 64+32+16+8+4+2+0=126 

Ustalenie zakresu adresów hostów

W tym zakresie zawarte są od najmniejszego do największego adresu hosta. Dlatego w tej sieci zakres adresów obejmuje od 172.16.20.1 do 172.16.20.126 


Podstawy podziału na podsieci (dwie podsieci)

Mając do dyspozycji blok adresów 192.168.1.0/24, utworzymy dwie podsieci. W tym celu należy pożyczyć jeden bit z części określanej hosta, używając maski 255.255.255.128 zamiast oryginalnej maski 255.255.255.0

192.168.1.0/24 adres 11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255. 0 maska 11111111.11111111.11111111.00000000
                     Część adresu określająca sieć

Wskutek podziału na podsieci są dostępne dwa adresy sieci

192.168.1.0/24  adres 11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255.128 maska 11111111.11111111.11111111.10000000
Drugi zakres adresów
192.168.1.128/25 adres 11000000.10101000.00000001.10000000
255.255.255.128  maska 11111111.11111111.11111111.10000000
Pożyczenie bitu z części określającej hosta

Podsieć sieci 192.168.1.0/24

Podsieć | Adres sieci   | Zakres adresów hostów       | Adres rozgłoszeniowy
    1   | 192.168.1.0   | 192.168.1.1-192.168.1.126   | 192.168.1.127
    2   | 192.168.1.128 | 192.168.1.129-192.168.1.254 | 192.168.1.255

Do obliczania liczby podsieci używa się następującego wzoru: 2n, gdzie n-liczba pożyczonych bitów.

Następnie należy przedstawić w postaci dwójkowej ostatni oktet adresu poszczególnych podsieci. Dla obu tych podsieci uzyskuje się następujące wartości:

Podsieć 1: 00000000=0

Podsieć 2: 10000000=128

Do obliczenia hostów podsieci należy użyć wzoru 2n-2, gdzie n-liczba bitów pozostawionych na adres hosta. Stosując ten wzór, uzyskuje się 27-2=126, znaczy to że dla każdej podsieci może występować 126 hostów. 


Podstawy podziału na podsieci (cztery podsieci)

Mając do dyspozycji blok adresów 192.168.1.0/24, utworzymy cztery podsieci. W tym celu należy pożyczyć dwa bity z części określanej hosta, używając maski 255.255.255.192 zamiast oryginalnej maski 255.255.255.0

192.168.1.0/24 adres 11000000.10101000.00000001.00000000 
255.255.255. 0 maska 11111111.11111111.11111111.00000000
                     Część adresu określająca sieć

Wskutek podziału na podsieci są dostępne cztery adresy sieci

192.168.1.0/26  adres 11000000.10101000.00000001.00000000
255.255.255.192 maska 11111111.11111111.11111111.11000000
 
192.168.1.64/26 adres 11000000.10101000.00000001.01000000 
255.255.255.192 maska 11111111.11111111.11111111.11000000 
 
192.168.1.128/26 adres 11000000.10101000.00000001.10000000 
255.255.255.192  maska 11111111.11111111.11111111.11000000 
 
192.168.1.192/26 adres 11000000.10101000.00000001.11000000 
255.255.255.192  maska 11111111.11111111.11111111.11000000

Podsieć sieci 192.168.1.0/24

Podsieć | Adres sieci   | Zakres adresów hostów       | Adres rozgłoszeniowy
    1   | 192.168.1.0   | 192.168.1.1-192.168.1.62    | 192.168.1.63
    2   | 192.168.1.64  | 192.168.1.65-192.168.1.126  | 192.168.1.127
    3   | 192.168.1.128 | 192.168.1.129-192.168.1.190 | 192.168.1.191
    4   | 192.168.1.192 | 192.168.1.193-192.168.1.254 | 192.168.1.255