Egzamin część I


Test składa się z 10 losowych pytań.

Na rozwiązanie testu masz 120 sekund.

Próg zaliczeniowy to 90%.
Developed by ARI Soft.