Defragmentacja

Defragmentacja - operacja układająca pliki na komputerze jeden po drugim tak, aby system miał do nich szybszy dostęp. Dzięki defragmentacji zwiększa się wydajność dysku. Aby defragmentacja była skuteczna, na woluminie musi być przynajmniej 15% wolnego miejsca. W wierszu poleceń systemu Windows funkcję defragmentatora spełnia polecenie defrag.

Dostępne są także przełączniki:

  • /a - analizuje wolumin, wyświetla podsumowanie raportu z analizy i wskazuje, czy należy defragmentować ten wolumin
  • /v - wyświetla pełny raport z analizy i defragmentacji
  • /f - wymusza defragmentację woluminu nawet, gdy jest ona niepotrzebna
  • /? - wyświetla pomoc w wierszu polecenia

Przykład zastosowania: defrag c: /a