Skanowanie

Skanowanie - operacja sprawdzająca poprawność znajdujących się klastrów na dysku. W wierszu poleceń systemu Windows funkcję defragmentatora spełnia polecenie chkdsk.

Dostępne są także przełączniki:

  • /f - automatycznie zostają naprawione napotkane błędy. Jeżeli na dysku znajdują się otwarte pliki lub uruchomione programy, to mamy możliwość skanowania przy następnym uruchomieniu systemu
  • /v - podczas sprawdzania dysku program wyświetla nazwę każdego sprawdzanego pliku
  • /r - program odzyskuje dane w uszkodzonych sektorach
  • /x - powoduje odinstalowanie dysku. Niewłaściwe użycie może spowodować utratę danych
  • /i - zastosowanie uproszczonej procedury sprawdzania dysku. Dostępny tylko w systemie plików NTFS
  • /c - program pomija sprawdzanie zapętleń w strukturze katalogów. Dostępny tylko w systemie plików NTFS
  • /l [:rozmiar] - zmiana rozmiaru pliku zapisującego transakcje NTFS. Dostępny tylko w systemie plików NTFS

Przykład zastosowania: chkdsk c: /f