System plików

System plików - metoda przechowywania i zarządzania plikami. Dzięki temu użytkownik systemu ma do nich łatwy i swobodny dostęp. 

Podstawowe funkcje systemu plików:

  • otwieranie i zamykanie pliku
  • tworzenie i usuwanie pliku
  • tworzenie i usuwanie folderu
  • odczyt i zapis do pliku

Rodzaje systemów plików:

Dyskowy system plików - system plików pozwalający na zarządzanie danymi na stacjonarnych nośnikach danych, takich jak np. twarde dyski. 

Sieciowy system plików - protokół umożliwiający przesyłanie poleceń do serwera przez sieć oraz wykonywanie operacji na odległość. 

Specjalny system plików - system plików, który nie umożliwia zarządzania danymi. Może dostarczać interfejs, dzięki któremu możliwy jest dostęp do niektórych struktur jądra. 

System oparty na bazie danych - system plików, w których pliki są identyfikowane na podstawie swojej charakterystyki, podobnie jak w bazach danych. 

FAT 16 (DOS, Windows 98 OSR2): wykorzystuje adresowanie 16-bitowe daje możliwość zaadresowania 2 do potęgi 16 czyli 65 535 jednostek alokacji maksymalny rozmiar partycji to 2 GB kompatybilność ze starszymi systemami Windows rozmiar jednostki alokacji mniejszy niż 64 KB silna fragmentacja plików pozostawienie zgubionych klastrów. 

FAT 32 (Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows ME): wykorzystuje adresowanie 32-bitowe daje możliwość zaadresowania 2 do potęgi 32 czyli 4 294 967 296 jednostek alokacji maksymalna pojemność dysku to 2 TB (w praktyce 127 GB) maksymalny rozmiar partycji to 32 GB rozmiar jednostek alokacji większy niż 4 KB a mniejszy niż 32 KB kompatybilność tylko z nowszymi systemami Windows rozrastanie tablicy alokacji fragmentacja w trakcie modyfikowania i kasowania plików trwa dłużej niż w systemie FAT 16 tworzenie, kasowanie i modyfikacja plików pociąga za sobą zmiany w tablicy FAT 

NTFS (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista): system plików nowej generacji standardowo używany w systemach Windows NT i jego następcach zaprojektowany pod kątem pracy z wieloma użytkownikami daje możliwość zaadresowania 2 do potęgi 64 jednostek alokacji maksymalna pojemność dysku to 16 EB (w praktyce 2 TB) prawa dostępu do plików i katalogów system zarządzania zapisem i odczytem danych księgowanie czyli mechanizm, który zwiększa bezpieczeństwo systemu oraz skraca do minimum czas sprawdzania systemu plików po awarii możliwość szyfrowania danych możliwość kompresji danych "w locie" możliwość przydzielania przestrzeni każdemu użytkownikowi osobno 

Ext3 (dystrybucje Linuksa): nowoczesny, stabilny oraz dobrze przetestowany system plików oparty na systemie ext2 wysoka wydajność dzięki przeciwdziałaniu fragmentacji maksymalny rozmiar partycji to 32TB maksymalny rozmiar pliki to 2TB dobrze zdefiniowany sposób dodawania rozszerzeń niezależny od tworzącego systemu operacyjnego obsługa dziurawych plików automatyczne sprawdzanie systemu po awarii oraz co określony czas niska wydajność dla bardzo małych plików journaling, czyli mechanizm księgowania, który zwiększa bezpieczeństwo systemu oraz skraca do minimum czas sprawdzania systemu plików po awarii indeksowane katalogi zapis synchroniczny 

HFS+ (Macintosh OS): stworzony przez firmę Apple Computer maksymalny rozmiar partycji to 16EB 

ISO 9660 (płyty CD, DVD): standardowy system plików płyt CD-ROM przeznaczony tylko do odczytu stworzony w celu współpracy z różnymi systemami operacyjnymi dostęp do pliku wymaga niewielkiej liczby przesunięć głowicy duża swoboda we wzajemnym ułożeniu plików i katalogów na dysku wszystkie dane zapisane są w spójnych obszarach (alokacja ciągła)