Dodatkowe typy użytkowników z poziomu konsoli MMC

Konsola MMC - jest narzędziem do administracji systemu, dzięki któremu możemy zarządzać komputerami, sieciami, usługami oraz innymi składnikami sieciowymi Windows. Wejście do konsoli: Panel sterowania > Narzędzia administracyjna > Zarządzanie komputerem 

Rodzaje kont: 

Operatorzy kopii zapasowych - członkowie tej grupy mogą tworzyć kopie zapasowe i przywracać foldery i pliki zapisane w tych kopiach. Mają dostęp do programu "kopia zapasowa". 

Usługi pomocy - członkowie tej grupy mają za zadanie współpracę Microsoftu i niektórych producentów komputerów z użytkownikami sprzętu i oprogramowani. Usługi są świadczone na platformie pomocy zdalnej, która jest dostępna jako element pomocy systemu Windows XP. 

Operatorzy konfiguracji sieci - członkowie tej grupy mają uprawnienia do konfiguracji sieci. 

Użytkownicy zaawansowani - członkowie tej grupy mają rozszerzone uprawnienia, mogą udostępniać foldery, zarządzać drukarkami i tworzyć konta lokalne. 

Użytkownicy pulpitu zdalnego - członkowie tej grupy mogą zdalnie logować się do systemu. 

Replikator - członkowie tej grupy mogą replikować pliki w obrębie domeny, stacji roboczej i serwera.