Spis treści

INICJACJA SYSTEMU:

Inicjacja systemu operacyjnego rozpoczyna się od próby załadowania przez BIOS programu ładującego z dyskietki znajdującej się w napędzie A lub z dysku twardego C, jeżeli w napędzie A nie ma dyskietki. 

  • Program ładujący sprawdza, czy na dysku znajdują się pliki IO.SYS i MSDOS.SYS; jeśli tak, to ładuje do pamięci operacyjnej program IO.SYS i przekazuję mu sterowanie. Program IO.SYS ma część inicjującą, która określa konfigurację systemu, inicjuje system dysków oraz układy wejścia-wyjścia, wpisuje część tablicy wektorów przerwań oraz ładuje MSDOS.SYS. Podczas tych operacji jest odczytywany, o ile znajduje się na dysku, i interpretowany plik CONFIG.SYS.
  • Po zakończeniu działania części inicjującej IO przekazuje sterowanie do programu MSDOS.Program MSDOS inicjuje tablice robocze systemu, wpisuje pozostałą część tablicy wektorów przerwań i tworzy blok wstępny programu (PSP) dla programu COMMAND.COM, a następnie go ładuje.
  • Procesor poleceń COMMAND.COM zawiera procesor pliku wsadowego AUTOEXEC.BAT, procesor poleceń wewnętrznych, procesor plików wsadowych, procedury obsługi klawiatury, wyświetlania znacznika zgłoszenia systemu oraz procedury ładujące i inicjujące wykonanie programów (plików z rozszerzeniem nazwy COM i EXE), w tym poleceń zewnętrznych systemu.

KONFIGURACJA SYSTEMU MS-DOS

Rodzaje pamięci, do której może mieć dostęp komputer typu PC, są następujące: 

  • pamięć konwencjonalna - obszar 640 KB, których uzywał pierwszy komputer IBM PC; służy on do przechowywania programów i wiele programów może korzystać tylko z niego.
  • pamięć górna UMB - pamięć zaraz powyżej 640 KB, zawiera całe 384 KB; karta wideo, karta sieciowa, i inne składniki sprzętowe korzystają ze znacznej części tej pamięci; pamięć konwencjonalna i górna dają w sumie 1024 KB, czyli pierwszy megabajt pamięci RAM.
  • pamięć typu expanded (EMS) - pamięć używająca 64 KB bloku pamięci konwencjonalnej albo górnej jako bufora (cztery tzw. ramki po 16KB) udostępniającego zapisane w niej dane. Obecnie ta pamięć jest rzadko używana a odpowiednie oprogramowanie emuluje ją w pamięci XMS.
  • pamięć typu extended (XMS) - pamięć powyżej 1 MB; 64 MB pamięci RAM oznacza, że komputer ma 63 MB pamięci extended; dzisiejsze komputery typu PC mogą korzystać z tej pamięci bezpośrednio lecz wymaga to specjalnych metod dostępu.
  • pamięć wysoka HMA - obszar 64 KB pamięci powyżej granicy 1 MB, adresowany przez program HIMEM.SYS, dostarczony z nowszymi wersjami DOS i Windows; pamięć ta jest najczęściej używana przez część pliku COMMAND.COM w systemach DOS 5 i 6.x firmy Microsoft; ten schemat przydzielania pamięci pozwala systemowi DOS zajmować znacznie mniejszą część cennego obszaru 640 KB.