Spis treści

Metody przydzielania pamięci rozszerzonej. 

  • Sterownik HIMEM.SYS tworzy pamięć XMS 
  • Polecenie DOS=HIGH powoduje uruchomienie systemu MS-DOS w obszarze pamięci wysokiej HMA 
  • Polecenie EMM386.EXE [RAM | NOEMS] powoduje utworzenie pamięci EMS i/lub bloków pamięci górnej UMB przy użyciu pamięci XMS 
  • Polecenie DOS=UMB umożliwia systemowi MS-DOS zarządzanie blokami pamięci górnej UMB
  • DEVICEHIGH=[:][<ścieżka>] umożliwia załadowanie pliku sterownika urządzenia do bloku pamięci górnej UMB systemu MS-DOS, o ile dostępny jest blok o wystarczająco dużym rozmiarze. 
  • Polecenie LH (lub LOADHIGH) umożliwia załadowanie pliku programu do bloku pamięci górnej UMB systemu MS-DOS, o ile dostępny jest blok o wystarczająco dużym rozmiarze.

Organizacja pamięci

Polecenie MEM informuje o stanie pamięci zarządzanej przez system MS-DOS

Pamięć