Kompresja plików NTFS

Kompresja plików - jest to programowanie zmniejszanie rozmiaru plików za pomocą algorytmów. Aby skompresować dany folder z plikami należy kliknąć na niego prawym przyciskiem, z menu podręcznego wybrać Właściwości, w sekcji Atrybuty wybrać Zaawansowane. W kolejnym oknie należy zaznaczyć Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku.