Konta użytkowników

Konto użytkownika - jest to zbiór danych informujących system Windows o dostępie użytkownika do poszczególnych plików i folderów, możliwości wprowadzania zmian na komputerze oraz osobistych preferencjach, na przykład tle pulpitu i kompozycji kolorystycznej. Konta użytkowników umożliwiają dzielenie komputera z wieloma osobami przy jednoczesnym zachowaniu swoich własnych plików i ustawień. Każda z tych osób uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

Typy kont:

Konto administratora - jest to konto, które zapewnia najwyższy poziom kontroli nad komputerem. Administratorzy mogą zmieniać ustawienia zabezpieczeń, instalować oprogramowanie i sprzęt oraz uzyskiwać dostęp do wszystkich plików na komputerze. Administratorzy mogą również wprowadzać zmiany na innych kontach użytkowników. Podczas instalacji systemu Windows będzie konieczne utworzenie konta użytkownika. To konto jest kontem administratora, umożliwiającym skonfigurowanie komputera i zainstalowanie żądanych programów. Po zakończeniu konfigurowania komputera zaleca się korzystanie ze standardowego konta użytkownika do wykonywania codziennych zadań. Korzystanie ze standardowego konta użytkownika jest bezpieczniejsze niż korzystanie z konta administratora. 

Uprawnienia:

  • prawa konta standardowego
  • tworzenie, zmiana i usuwanie kont użytkowników
  • zmiany w konfiguracji komputera
  • dostęp do wszystkich plików na komputerze
  • instalacja sprzętu i oprogramowania

Konto standardowe - jest to konto do codziennego korzystania z komputera. Użytkownik korzystający z konta standardowego może używać większości programów zainstalowanych na komputerze, nie może jednak instalować oprogramowania ani sprzętu, usuwać plików niezbędnych do pracy komputera ani zmieniać ustawień dotyczących innych użytkowników tego komputera. W przypadku korzystania z konta standardowego niektóre programy mogą wymagać podania hasła administratora w celu wykonania określonych zadań. 

Uprawnienia:

  • prawa, jakie posiada konto z ograniczeniami
  • możliwość zmiany podstawowych ustawień komputera takich jak zmiana ustawień wyświetlania oraz zarządzania energią

Konto gościa - jest to konto użytkownika, który nie dysponuje stałym kontem na komputerze lub w domenie. Umożliwia innym osobom korzystanie z komputera, nie zezwalając jednocześnie na dostęp do prywatnych plików użytkowników. Osoby używające konta gościa nie mogą instalować oprogramowania ani sprzętu, nie mogą zmieniać ustawień ani tworzyć haseł. Konto gościa musi zostać włączone, aby można było z niego korzystać. 

Profil użytkownika - to zbiór ustawień środowiska pracy, do którego zaliczamy ustawienia pulpitu, menu Start, ustawienia aplikacji, folder Moje dokumenty oraz pliki cookies. Są 2 rodzaje profili: lokalny i wędrujący. 

Profil wędrujący (mobilny) - to profil, który wykorzystuje się podczas pracy w domenie. Profile mobilne są przechowywane w sieciowym udziale (udostępnionym folderze), do którego użytkownik ma dostęp z każdego komputera pracującego w sieci. 

Skrypt logowania - to plik wykonywalny najczęściej napisany w jednym z obsługiwanych języków skryptowych np. Visual Basic Script Edition lub plik wsadowy. Skrypt ten jest uruchamiany podczas każdego logowania użytkownika, któremu został przypisany i może służyć do automatycznego przeprowadzania dodatkowej konfiguracji. 

Folder macierzysty - to miejsce, gdzie użytkownik przechowuje swoje dane, można go skonfigurować jako ścieżkę lokalną lub podłączyć jako dysk sieciowy. Najczęściej wykorzystywana jest druga możliwość, aby użytkownik mógł korzystać ze swojego folderu macierzystego jak z dysku dostępnego np. z poziomu okna Mój komputer.

Tworzenie kont i grup przez konsole:

Dodawanie użytkowników: net user nazwa_użytkownika hasło /add 

Usuwanie użytkowników: net user nazwa_użytkownika /delete 

Informacje o wszystkich grupach: net localgroup 

Tworzenie grupy: net localgroup /add nazwa_grupy 

Usuwanie grupy: net localgroup /delete nazwa_grupy 

Dodawanie konta do grupy: net localgroup nazwa_grupy /add nazwa_użytkownika 

Wyświetlanie członków określonej grupy: net localgroup nazwa_grupy