Spis treści

Lista kontroli dostępu ACL

NTFS wraz z każdym plikiem i folderem przechowuje na dysku listę kontroli dostęp (ACL – Access Control List). Lista ta zawiera spis wszystkich kont użytkowników i grup, które mają nadany dostęp do plików i folderów, jak również typ dostępu, jaki został im nadany. Aby użytkownik mógł skorzystać z danego pliku lub folderu na liście ACL musi istnieć wpis zwany Access Control Entry (ACE), dla niego lub grupy, do której on należy. Wpis ten musi pozwalać na rodzaj dostępu, który jest żądany (np. odczyt) dla użytkownika, który chce ten dostęp uzyskać. Jeśli wpis ACE nie występuje na liście ACL, wówczas użytkownik nie będzie miał dostępu do danego zasobu.