Spis treści

Rejestr

Geneza rejestru

Inicjalizacja systemu Windows w wersji 3.1 opierała się na plikach: 

win.ini - zawierał podstawowe informacje dotyczące konfiguracji oprogramowania. Plik miał ograniczony rozmiar(do 64 KB). Kiedy wielkość pliku osiągnęła już swój maksymalny rozmiar, wszystkie wpisy dodane do ostatnich sekcji były ignorowane przez system, Powodowało to wiele problemów. 

system.ini - zawierał informacje o konfiguracji sprzętu komputerowego i sterownikach ładowanych podczas startu. 

progman.ini - zawierał ustawienia inicjalizacji dla Manager Program, natomiast winfile.ini dla File Program. 

control.ini - zawierał ustawienia wprowadzone w Panelu sterowania, 

protocol.ini - zawierał ustawienia sieci dla Windows, 

reg.dat - przechowywane w nim były skojarzenia plików i informacje OLE (Object Linking &Embedding). Dzięki niemu można było obejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i rozwiązywać problemy z niewłaściwym łączeniem i osadzaniem obiektów w zarejestrowanych aplikacjach. W porównaniu do plików ini, które były plikami tekstowymi, łatwymi do edytowania, plik reg.dat był plikiem binarnym. Do jego edycji potrzebny był Editor Registry (registry.exe). Struktura tego pliku była dużo prostsza niż dzisiejszego rejestru. Ponieważ plik reg.dat pozwalał już na pewne modyfikacje, Microsoft postanowił dalej rozwijać ten pomysł. I tak w wersji Windows 95 po raz pierwszy zaistniał REJESTR jako centralna baza danych. Instalowane urządzenia (wraz ze swoimi sterownikami w postaci plików inf) oraz aplikacje umieszczały w nim swoje adnotacje. Jego budowa przypominała budowę plików ini – sekcjom odpowiadały klucze, wpisom – wartości. Ich nazwy nie były już ograniczone do 8 znaków. Pozwoliło to znacznie łatwiej wykrywać problemy i odszukiwać informacje. Wprowadzenie rejestru nie było jednak równoznaczne z pozbyciem się plików ini. Powodem tego było zachowanie zgodności z aplikacjami 16-bitowymi przeznaczonymi dla środowiska MS-DOS i Windows 3.x. W systemie Windows XP Professional PL rejestr składa się z plików sam.dat, security.dat, software.dat, system.dat, default.dat umieszczonych w katalogu C:\Windows\System32\Config oraz w pliku ntuser.dat umieszczonego w katalogu profilu danego użytkownika.