Uruchamianie systemu

Początkowy etap startu komputera kontrolowany jest przez BIOS i test POST - Power On Self Test, odpowiedzialny głównie za testowanie karty graficznej i pamięci RAM. Ostatnim etapem realizowanym przez BIOS jest odszukanie pierwszego sektora dysku startowego MBR – Master Boot Record i wczytanie z niego do pamięci RAM programu inicjującego ładowanie tzw. bootloadera, który z kolei odpowiedzialny jest za ładowanie do pamięci pliku startowego NTLDR (NT Loader) uruchamiającego system operacyjny. Pierwszym etapem startu systemu jest odczytanie przez NTLDR pliku boot.ini. W przypadku, gdy mamy zainstalowanych więcej niż 1 system, wyświetlone zostanie menu startowe wyboru systemu, jeżeli mamy tylko 1 system to menu startowe zostanie pominięte. 

Tryby uruchamiania systemu:

Aby uruchomić system w trybie innym niż normalny, należy nacisnąć klawisz F8 przed ładowaniem systemu z dysku. 

Tryb awaryjny - system zostanie uruchomiony z minimalną liczbą usług, a urządzenia korzystać będą z podstawowych wersji sterowników. 

Tryb awaryjny z obsługą sieci - system zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym wraz ze sterownikami sieciowymi i najważniejszymi usługami sieciowymi. 

Tryb awaryjny z wierszem poleceń - system zostanie uruchomiony w trybie awaryjny bez graficznego interfejsu użytkownika. Ten sposób może pomóc przy rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą karty grafiki. 

Włącz rejestrowanie uruchamiania - podczas uruchamiania systemu wszystkie uruchomione usługi i sterowniki zostaną zapisane w pliku ntbtlog.txt. 

Włącz tryb VGA - system zostanie uruchomiony przy użyciu podstawowego sterownika VGA. Ten sposób może pomóc w sytuacji, gdy sterownik karty grafiki uniemożliwia prawidłowe uruchomienie systemu. 

Ostatnia dobra konfiguracja - system zostanie uruchomiony w stanie, w jakim użytkownikowi po raz ostatni udało się prawidłowo zalogować do systemu. 

Tryb przywracania usług katalogowych - opcja wykorzystywana przy uruchomieniu komputerów pełniących funkcję kontrolera domeny umożliwiająca odtworzenie lub przetestowanie działania usług katalogowych. 

Tryb debugowania - specjalny tryb diagnostyczny umożliwiający przesyłanie za pośrednictwem kabla szeregowego informacji o pracy systemu do innego komputera.