Dyski i partycje

Dyski

Oznaczenia dysków ATA: 

Etykieta hdx (hda, hdb, itd.) informuje o tym, że mamy do czynienia z dyskiem ATA. 

Oznaczenia dysków SATA: 

W przypadku dysków SATA oznaczenie przyjmie postać sdx (sda, sdb, itd.). A więc zależności od rodzaju posiadanych dysków, dysk pierwszy będzie posiadał etykietę hda lub sda, dysk drugi hdb lub sdb trzeci hdc lub sdc, itd. 

Partycje

W systemie operacyjnym Linux wyróżniamy partycje główne i rozszerzone/logiczne. Partycji głównych można być co najwyżej 4. W przypadku gdy chcemy mieć więcej partycji niż 4, to można stworzyć 3 partycje główne, jedną rozszerzoną, na której będą partycje logiczne. Partycje główne w Linuksie są numerowane od 1 do 4, a partycje logiczne od 5 do 8. Główna partycja na dysku pierwszym oznaczona będzie etykietą hda1 albo sda1, na dysku drugim hdb1 albo sdb1 itd. 

Przykład etykiet i ich prawidłowe czytanie:

/dev/hda1 - pierwsza partycja na dysku ATA primary master 

/dev/sdb4 - czwarta partycja na dysku SATA primary slave 

/dev/hdc - dysk ATA secondary master 

/dev/sdd1 - pierwsza partycja na dysku SATA secondary slave