Instalacja oprogramowania

Istnieją na co najmniej trzy rodzaje instalacji:

  • z pakietów dystrybucyjnych,
  • za pomocą pliku binarnego
  • poprzez kompilację.

Sposobem najbardziej zalecanym jest kompilacja, gdyż program tworzony jest na maszynie, na której będzie używany (co daje dużą kompatybilność). 

Instalacja poprzez kompilacje:

1) Rozpakowanie plików Dekompresja pliku tar Plik z takim rozszerzeniem może być rozpakowany następującym poleceniem: tar -xvf plik.tar 

Dekompresja pliku tar.gz Ten plik możemy rozpakować na 2 sposoby: tar -xvzf plik.tar.gz lub gunzip plik.tar.gz 

Dekompresja pliku tar.bz2 Ten plik możemy rozpakować na 2 sposoby: tar -xvjf plik.tar.bz2 lub bunzip2 plik.tar.bz2 

2) Kompilacja i instalacja Rozpakowane archiwum trzeba skompilować. Zaleca się na początku użyć polecenia ./configure to polecenie uruchomi program, który sprawdza czy w systemie są odpowiednie biblioteki i ostrzega przed możliwymi błędami kompilacji. Tworzy również plik konfiguracyjny dla instalacji. Następnie wpisujemy make w celu kompilacji plików źródłowych. Jeśli nie pojawiły się błędy wpisujemy make install które zainstaluje skompilowane pliki. Aby odinstalować oprogramowanie używamy polecenia make uninstall

Instalacja poprzez pakiety:

Pakiety to skompilowane źródła. Pakiety mogą mieć różną postać, w zależności od dystrybucji i sposobu zarządzania nimi. Trzy główne typy: RPM - Red Hat Package - występują w rodzinie Red Hata. DEB - Pakiety występujące w Debianie. TGZ - archiwa tara, pakiety obecne w Slackware 

RPM: 

rpm -i nazwa_pakietu.rpm - instalacja 

rpm -q nazwa_pakietu.rpm - wyświetla informacje o pakiecie 

rpm -r nazwa_pakiety.rpm - usunięcie 

DEB: 

dpkg -i nazwa_pakietu.deb - instalacja 

apt-get remove nazwa_pakietu.deb - usunięcie 

dpkg --info nazwa_pakietu.deb - wyświetla informacje o pakiecie 

dpkg --reconfigure nazwa_pakietu.deb - ponowna konfiguracja pakietu 

dpkg --list nazwa_pakietu.deb - wyświetlenie listy pakietów o podanym wzorcu nazwy 

dpkg --unpack nazwa_pakietu - rozpakowanie pakietu 

TGZ: 

installpkg nazwa_pakietu.tgz - instalacja 

removepkg nazwa_pakietu.tgz - usunięcie