Jądro systemu Linux

Twórcą jest fiński student Linus Torvalds. Kod źródłowy jądra udostępniony jest na zasadach licencji GNU. Numeracja wersji jądra – np. 2.4.18: 

  • pierwsza cyfra – numer wydania 
  • druga cyfra – numer serii, liczba parzysta oznacza wersję stabilną, liczba nieparzysta to wersja niestabilna – testowa 
  • trzecia cyfra – numer wersji w danej serii 

Aktualnie wykorzystywane stabilne wersję jądra to 2.2.25 i 2.4.22. Wersja 2.6.0 jest bliska ukończeniu. Ostatnia wersja testowa: 2.5.75 

Jądro a dystrybucje 

Jądro systemu oraz wszystkie aplikacje towarzyszące jądru nazywa się dystrybucją 

Popularne dystrybucje Linuxa: 

  • RedHat Linux 
  • Mandrake Linux 
  • Debian GNU/Linux 
  • Slackware
  • SuSE
  • Knoppix (dystrybucja na płycie CD)