Konta użytkowników

Aby skorzystać z systemu należy się zalogować – brak dostępu anonimowego. 

Superużytkownik (ang. root) – administrator systemu. Ma pełen dostęp do systemu, może instalować i usuwać programy, dodawać i usuwać użytkowników oraz wykonywać inne prace serwisowe. 

Konto root należy chronić dobrym hasłem przed niepowołanym dostępem, nie należy też nadużywać praw administratora.