Ogólnie o Linuksie

Zalety systemu Linux: 

 • Wielozadaniowość 
 • Wielodostępność 
 • Wysokie bezpieczeństwo 
 • Wysoka stabilność 
 • Otwartość, skalowalność 
 • Dostępny na wiele platform sprzętowych, w tym także wieloprocesorowych 
 • Dużo darmowego oprogramowania, w stosunku do programów płatnych 
 • Dostęp do kodu źródłowego systemu – szybka reakcja na wykryte błędy 

Wady systemu Linux: 

 • Brak zaawansowanego oprogramowania takiego jak popularne edytory tekstu lub aplikacje CAD znane z „dużych” UNIX-ów 
 • Brak gier i innego oprogramowania użytkowego przydatnego dla typowego użytkownika domowego 
 • Trudna obsługa dla dotychczasowych użytkowników systemów graficznych, głównie w konsoli – konieczność znajomości pewnego zakresu wiedzy dot. budowy systemu i działania urządzeń oraz sieci 

Możliwości systemu Linux: 

 • Obsługa wielu systemów plików (FAT, NTFS, ext2/ext3, ReiserFS, BSD disklabel, HFS, HPFS, Minix itd.) 
 • Doskonała obsługa mechanizmów sieciowych, system plików sieciowych NFS 
 • Obsługa nowoczesnych urządzeń, w tym również multimedialnych – akceleratorów graficznych, tunerów TV, interfejsu FireWire, USB 2.0, ACPI itd. 
 • Obsługa maszyn wieloprocesorowych oraz klastrów sieciowych 
 • Współpraca z innymi systemami operacyjnymi – obsługa wielu systemów plików, wiele protokołów sieciowych (w tym Smb), emulatory i kompilatory 
 • Narzędzia programistyczne – kompilatory, biblioteki, linkery, debugery dla wszystkich ważniejszych języków programowania