Organizacja plików

Ścieżka dostępu:

Organizacja

Ścieżka do pliku jest: 

względna - jako położenie pliku względem obecnego katalogu, podajemy ją jako nazwę nie poprzedzoną znakiem „/”, np. plik abc z katalogu dwa będącego podkatalogiem jeden, który znajduje się w katalogu bieżącym – jeden/dwa/abc 

bezwzględna - jako położenie pliku względem katalogu głównego, ang. „root directory”, oznaczanego przez sam pojedynczy znak „/”. Zakładając iż nasz bieżący katalog to /home/user, ww. plik można by odczytać stosując ścieżkę /home/user/jeden/dwa/abc 

UWAGA! System Linux rozróżnia wielkość liter w nazwach plików i katalogów. Pliki „Referat” i „referat” to dwa różne wpisy, które mogą istnieć koło siebie. 

Podstawowe katalogi:

Katalogi

Dokumentacja: 

  • Podręcznik użytkownika - manual, polecenie: man 
  • GNU Info Tool - info 
  • Krótki opis polecenia - whatis 
  • Przeszukiwanie manuala - apropos 
  • Dodatkową dokumentację możemy znaleźć w katalogach /usr/doc i /usr/share/doc