Plik passwd i shadow

Plik passwd

Położenie:

/etc/passwd 

Składnia pliku:

nazwa_użytkownika:hasło:UID:GID:komentarz:katalog_domowy:polecenie_logowania

Gdzie:

nazwa_użytkownika - jest polem zawierającym jednoznacznie identyfikującą nazwę użytkownika 

hasło - jest zakodowanym hasłem użytkownika. Jeśli w systemie użyto maskowania haseł to w miejscu tym znajduje się x. Brak jakiejkolwiek wartości oznacza brak hasła na tym koncie 

UID - unikalny numer reprezentujący użytkownika w systemie 

GID - unikalny numer wskazujący na domyślną grupę, do której należy użytkownik 

komentarz - zawiera informacje o użytkowniku dostępną dla innych użytkowników po wydaniu polecenia finger 

katalog_domowy - określa miejsce katalogu domowego użytkownika 

polecenie_logowania - polecenie, które zostaje uruchomione w trakcie logowania do systemu. Często jest to wpis wskazujący na powłokę. 

Plik shadow

Położenie:

/etc/shadow 

Składnia pliku: 

nazwa_użytkownika:hasło:data_zmiany_hasła:min:max:przypomnienie:ważność_konta:inne 

Gdzie: 

nazwa_użytkownika - jest polem zawierającym jednoznacznie identyfikującą nazwę użytkownika

hasło - zaszyfrowane hasło 

data_zmiany_hasła - data ostatniej zmiany hasła 

min - minimalny okres pomiędzy zmianami hasła 

max - maksymalny okres pomiędzy zmianami hasła 

przypomnienie - wartość ta określa na ile dni przed upływem terminu przypominać o zmianie hasła 

ważność_konta - termin ważności konta 

inne - miejsce zarezerwowane na przyszłe zmienne