Powłoki systemu

Powłoka systemu operacyjnego to program, który udostępnia interfejs pomiędzy użytkownikiem a jądrem systemu. Ma on postać wiersza poleceń. Jądro systemu zawiera wszelkie podprogramy potrzebne do przeprowadzania operacji wejścia i wyjścia, zarządzania plikami itp. Powłoka pozwala korzystać z tych podprogramów za pomocą wiersza poleceń. Poza tym, powłoki obsługują również język programowania. Programy napisane w języku powłoki nazywane są zwykle skryptami lub skryptami powłoki. 

Ogólnie powłoki używane są na trzy sposoby: 

  • interaktywnie, kiedy użytkownik wydaje polecenia 
  • do dostosowania sesji linuksowej do potrzeb użytkownika 
  • do programowania w języku powłoki 

Najczęściej używane powłoki to: 

/bin/sh - jest to przodek wszystkich innych powłok systemów UNIX-owych, ale brakuje jej wielu przydatnych możliwości 

/bin/bash - domyślna powłoka systemów linuxowych 

/bin/csh - składnia i konstrukcje używane w tej powłoce są bardzo podobne do znanych z języka C 

/bin/tcsh - Jest to bardziej rozbudowana wersja powłoki C Shell 

/bin/ksh - Jest to jedna z najpopularniejszych powłok UNIX-owych, ale nie jest ona zwykle używana w systemach linuxowych 

Aby sprawdzić, jakiej powłoki używasz, w wierszu poleceń wpisz: echo $SHELL