Samba

Samba to nazwa oprogramowania, przeznaczonego dla serwera plików oraz drukarek, współpracującego z platformą Windows, przeznaczonego dla platformy Linux/Unix i rozpowszechnianego na licencji GNU. Protokół transmisji wykorzystywany przez Sambę i systemy Microsoftu to SMB (ang. Server Message Block), przy czym jako protokół transportowy niższej warstwy używany jest TCP/IP. Samba pozwala na tworzenie mieszanego środowiska, w którym nie tylko w ramach jednej sieci lokalnej mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows, ale także mogą wzajemnie korzystać ze swoich zasobów. 

Instalacja i konfiguracja

Najpierw instalujemy pakiet Samby: sudo apt-get install samba 

Tworzymy użytkownika: adduser nazwa_uzytkownika

i ustawiamy hasło smbpasswd nazwa_uzytkownika 

Następnie edytujemy plik konfiguracyjny: sudo gedit /etc/samba/smb.conf

i szukamy linijki "workgroup = WORKGROUP" i zmieniamy WORKGROUP na naszą grupę roboczą. 

Zapisujemy i resetujemy Sambe: sudo /etc/init.d/samba restart 

Teraz zostaje tylko coś udostępnić. W tym celu otwieramy znowu plik konfiguracyjny. Na końcu dopisujemy:

[Net]
comment = net 
path = sciezka_do_katalogu 
public = yes 
writable = yes 
create mask = 0777 
directory mask = 0777 
force user = nobody 
force group = nogroup 
available = yes

Tworzymy katalog o ile nie został już utworzony i restartujemy Sambe.