Spis treści

Skrypty

Skrypty są odpowiednikami plików wsadowych systemu DOS. Skrypty są potężnymi narzędziami programistycznymi. Skrypt to niekompilowany tekstowy plik wykonywalny, zawierający jakieś polecenia systemowe oraz polecenia sterujące jego wykonaniem. Wykonywany jest tylko i wyłącznie przez interpreter, który tłumaczy polecenia zawarte w skrypcie na język zrozumiały dla procesora. 

Przykładowe skrypty:

Generator wizytówek

#!/bin/bash
echo 'Witaj w generatorze wizytowek'
echo '##################################################'
echo 'Program poprosi Cie o wpisanie danych'
echo 'Po wpisaniu wciśnij Enter'
echo '##################################################'
echo 'Podaj Imie i nazwisko'
read name
echo 'Podaj swój e-mail'
read mail
echo 'Podaj swoje gg'
read gg
echo '##################################################'
echo 'Pobieranie danych zakończone'
touch wizytowka.txt
echo "$name">>wizytowka.txt
echo "Email: $mail">>wizytowka.txt
echo "GG $gg">>wizytowka.txt
echo 'Generowanie zakończone'
echo 'Plik wizytowka.txt gotowy'
echo '#################################################'