Spis treści

Reiser4 - wersja tworzona od podstaw, w porównaniu do reiserFS zawiera:

 • zmianę architektury systemu na bardziej obiektowy, 
 • używanie repackera - specjalnego programu, który upakowuje ogony, jeszcze bardziej oszczędzając miejsce, 
 • zwiększoną wydajność, 
 • lepsze zapewnienie bezpieczeństwa, 
 • możliwość dołączania własnych pluginów. 

Reiser4 wprowadza innowację w zakresie bezpieczeństwa – dzieli plik na mniejsze części, z których każda może mieć indywidualne uprawnienia i korzystać z różnych dodatków. Wadą Reiser4 jest wolne usuwanie danych, jednak deklasuje on rywali jeśli chodzi o zapisywanie wielu strumieni danych w jednym czasie. Nadaję się także idealnie do przechowywania dużej ilości małych plików, oszczędzając przy tym dużo miejsca. 

SWAP - jest to partycja wymiany, tworzy ona pamięć wirtualną, która jest rozszerzeniem pamięci RAM. Dzięki użyciu "partycji wymiany" RAM zwiększa swoją wydajność a co za tym idzie wydajność systemu również wzrasta. Zamiast partycji SWAP, system może utworzyć plik wymiany, jednak wymiana danych jest o wiele wolniejsza i wydajność systemu drastycznie spada. 

NFS - jest to usługa pozwalająca udostępniać zasoby dyskowe komputerom w sieci. Serwer udostępnia katalogi klientom, którzy mogą je pod montować i działać jak na lokalnym systemie plików. Montowanie: mount serwer.net:/usr/local /usr/local -t nfs. 

JFS (Journaled Filesystem) 

Właściwości:

 • obsługa bardzo dużych plików i partycji (rzędu kilku tysięcy TB), 
 • dynamiczna alokacja i-węzłów, 
 • efektywne wyszukiwanie i-węzłów, wolnego miejsca na dysku oraz plików w katalogach, 
 • zaawansowany system kronikowania operacji dyskowych, 
 • wbudowany bezpośrednio w system plików, a nie dodany do niego później jak w przypadku innych systemów plików, 
 • zastosowanie przedziałów bloków dyskowych (Extent) w celu zmniejszenia fragmentacji danych i zwiększenia efektywności odwołań do nich, 
 • przechowywanie małych plików (linków symbolicznych) oraz katalogów bezpośrednio w i-węzłach co znacznie zwiększa efektywność odwołań do nich, 
 • efektywna obsługa rozrzedzonych plików.

I-węzeł (inode) - jest to struktura danych opisująca pliki zapisane na dysku. I-węzeł zawiera informacje o: typie pliku, właścicielu, grupie, długości pliku, adresie, liczbie dowiązań i kilka innych informacji. Długość pliku to jego wielkość, ilość zajmowanego miejsca na dysku. Adres to numer sektora w którym znajduje się plik. Adresem są sektory dysku, w których należy szukać segmentów pliku (zwykle te sektory mają wielkość 512 bajtów). Liczba dowiązań jest to ilość skojarzonych "kopii" pliku ze zbiorem danych. 

XFS - 64-bitowy system plików zaprojektowany przez firmę Silicon Graphics Inc. z przeznaczeniem do użycia go w systemie operacyjnym IRIX (wersja UNIX-a firmy SGI). Aktualnie jest dostępna również jego implementacja dla systemu Linux rozwijana przez SGI jako projekt na licencji wolnego oprogramowania. 

Właściwości:

 • pozwala na obsługę dużych dysków twardych,(Maksymalny rozmiar woluminu jest ograniczony do 18 milionów TB.), 
 • rozmiar pojedynczego pliku może wynosić maksymalnie 2^63 bajtów czyli ponad 8 milionów TB (dokładnie 8 388 608 TB). 
 • rozmiar jednostki alokacji może wynosić od 512 bajtów (wielkość fizycznej jednostki alokacji) do 1 MB.