Spis treści

Struktura usługi Active Directory

Drzewo Active Directory

Struktura logiczna usługi jest elastyczna i umożliwia zaprojektowanie takiej hierarchii usługi Active Directory, która będzie czytelna zarówno dla użytkowników, jak i administratorów. Struktura usługi Active Directory zawiera następujące składniki logiczne:

  • Domena. Podstawową jednostką struktury logicznej w usłudze Active Directory jest domena. Domena to kolekcja komputerów określonych przez administratora, które współużytkują tę samą bazę danych zawierającą katalogi. Domena ma unikatową nazwę i umożliwia dostęp do centralnych kont użytkowników i grup obsługiwanych przez administratora domeny.
  • Jednostka organizacyjna. Jednostka organizacyjna to typ kontenera, w którym można gromadzić obiekty domeny. Jednostka organizacyjna może zawierać obiekty, takie jak konta użytkowników, grupy, komputery, drukarki i inne jednostki organizacyjne.
  • Las. Las składa się z jednej lub większej liczby domen o identycznej konfiguracji i wykazu globalnego.
  • Drzewo. Drzewo składa się z domen w lesie, które mają wspólny, ciągły obszar nazw DNS.