Spis treści

Konsola MMC

Konsola MMC służy do tworzenia, zapisywania i otwierania narzędzi administracyjnych nazywanych konsolami, które zarządzają sprzętem, oprogramowaniem i składnikami sieciowymi systemu operacyjnego Windows. Konsola MMC działa na wszystkich aktualnie obsługiwanych klienckich systemach operacyjnych. Przystawka to narzędzie obsługiwane w konsoli MMC. Konsola MMC oferuje typową strukturę, w której można uruchamiać różne przystawki do zarządzania wieloma usługami przy użyciu jednego interfejsu. Za pomocą programu MMC można również dostosować konsolę. Wskazując i wybierając określone przystawki, można tworzyć konsole do zarządzania tylko niezbędnymi narzędziami administracyjnymi. Na przykład można dodać narzędzia do zarządzania komputerem lokalnym i komputerami zdalnymi.

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna to szczególnie przydatny typ obiektu usługi Active Directory znajdujący się w domenie. Przydatność jednostek organizacyjnych polega na tym, że za ich pomocą można zarządzać setkami tysięcy obiektów znajdującymi się w katalogu. Za pomocą jednostki organizacyjnej można grupować obiekty i zarządzać nimi w celu wykonania zadań administracyjnych, takich jak delegowanie praw i przypisywanie zasad do kolekcji obiektów, w taki sam sposób, jak w przypadku pojedynczej jednostki. Za pomocą jednostek organizacyjnych można:

  • Organizować obiekty w domenie. - W jednostkach organizacyjnych znajdują się obiekty domeny, takie jak konta użytkowników i komputerów oraz grupy. W jednostkach organizacyjnych można również znaleźć udziały plików i drukarek, które zostały opublikowane w usłudze Active Directory.
  • Delegować kontrolę administracyjną. - Można przypisać pełną kontrolę administracyjną, na przykład uprawnienie Pełna kontrola, nad wszystkimi obiektami w jednostce organizacyjnej lub ograniczoną kontrolę administracyjną, na przykład prawo do modyfikowania informacji poczty e-mail, nad obiektami w jednostce organizacyjnej. Delegowanie kontroli administracyjnej polega na przypisaniu określonych uprawnień dotyczących jednostki organizacyjnej i znajdujących się w niej obiektów do jednego lub więcej użytkowników oraz jednej lub więcej grup.
  • Uprościć zarządzanie często grupowanymi zasobami. - Można delegować prawa administracyjne do poszczególnych atrybutów w pojedynczych obiektach usługi Active Directory, ale w tym celu zwykle używa się jednostek organizacyjnych. Użytkownik może mieć prawa administracyjne do wszystkich jednostek organizacyjnych w domenie lub do jednej jednostki organizacyjnej. Korzystając z jednostek organizacyjnych, można tworzyć w domenie kontenery, które reprezentują hierarchiczną lub logiczną strukturę organizacji. Dzięki temu można zarządzać konfiguracją oraz używać kont i zasobów, korzystając z modelu organizacyjnego.