Spis treści

Adresowanie

Proces obliczania adresów sieci

Dla 172.16.20.0/25

Adresowanie

Bity hosta to same zera 0+0+0+0+0+0+0=0. Ostatni oktet ma wartość 0, a więc adresem sieci jest 172.16.20.0 

Obliczanie najmniejszego adresu hosta

Najmniejszy adres hosta jest zwykle większy o 1 od adresu sieci. Zwiększamy wartość bitu na pozycji jednostek wskutek czego ostatni bit przyjmuje wartość 1.

Adresowanie

Bity hosta to 6 zer i jedynka 0+0+0+0+0+0+1=1. Najmniejszy adres hosta to: 172.16.20.1 

Obliczanie adresu rozgłoszeniowego 

Adres rozgłoszeniowy to największy adres z bloku adresów. W adresie tym muszą być ustawione wszystkie bity hosta.(7 bitów hosta to same jedynki).

Adresowanie

Wszystkie bity hosta to jedynki: 64+32+16+8+4+2+1=127. Z wyliczeń wynika wartość ostatniego oktetu równa 127. Tym samym adresem rozgłoszeniowy dla sieci 172.16.20.0/25 jest 172.16.20.127 

Obliczenie największego adresu hosta

Największy adres hosta jest mniejszy o 1 od adresu rozgłoszeniowego.

Adresowanie

Wszystkie bity hosta to jedynki z wyjątkiem najmniejszego, który jest 0: 64+32+16+8+4+2+0=126 

Ustalenie zakresu adresów hostów

W tym zakresie zawarte są od najmniejszego do największego adresu hosta. Dlatego w tej sieci zakres adresów obejmuje od 172.16.20.1 do 172.16.20.126