Spis treści

tracert - Wyświetla trasę, którą podążają pakiety. wysyłane z Twojego komputera między routerami. Adres IP lub nazwę komputera -należy podać na końcu wiersza polecenia tracert. Wyjątkowo, przełączniki polecenia tracert poprzedzane są myślnikiem, a nie ukośnikiem.

Najczęściej używane przełączniki:

  • -d - wyłącza przetwarzanie adresów IP komputerów na - odpowiadające im nazwy DNS opcja ta może znacząco przyśpieszyć działanie polecenia w przypadkach, gdy serwer DNS jest niedostępny lub źle skonfigurowany.
  • -h ttl - ogranicza liczbę routerów przez które może przejść pakiet próbny, do TTL; standardowo polecenie tracert przyjmuje maksymalną liczbę „przeskoków” pomiędzy routerami równą 30.
  • -w czas - ustala maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź na pakiet próbny na czas milisekund.

W dużych sieciach TCP/IP często stosuje się ruch asymetryczny, w którym pakiety podążają w każdą stronę różnymi trasami. Polecenie tracert wyświetla trasę, którą podążają pakiety wysyłane z Twojego komputera, nie prezentuje jednak trasy powrotnej. 

netstat - Wyświetla listę ustanowionych połączeń TCP. W zależności od użytych przełączników może też służyć do prezentowania listy portów, na których komputer nasłuchuje nowych połączeń lub pakietów UDP, oraz do prezentowania statystyk interfejsów sieciowych Ethernet. Polecenie to jest niezwykle przydatne przy sprawdzaniu, czy komputer nie nawiązuje podejrzanych połączeń TCP (generowanych na przykład przez wirusa lub programy typu koń trojański) lub nie nasłuchuje na portach TCP, na których nie powinien oczekiwać nowych połączeń. Wyjątkowo, przełączniki polecenia netstat poprzedzane są myślnikiem, a nie ukośnikiem.

Najczęściej używane przełączniki:

  • -a - wyświetla oprócz aktywnych połączeń TCP również listę portów, na których komputer prowadzi nasłuch nowych połączeń TCP oraz pakietów danych UDP; opcja bardzo przydatna w czasie diagnozowania, czy na komputerze nie działa jakieś oprogramowanie akceptujące połączenia z zewnątrz (wirus, koń trojański, nielegalny serwer pośredniczący)
  • -n - wyłącza przetwarzanie adresów IP komputerów na odpowiadające im nazwy DNS opcja ta może znacząco przyspieszyć działanie polecenia w przypadkach, gdy serwer DNS jest niedostępny lub źle skonfigurowany, przyspiesza też wyraźnie wyświetlanie listy w przypadku gdy serwer DNS pracuje normalnie
  • -o - włącza tryb wyświetlania dodatkowej kolumny listy zawierającej identyfikatory (PID) procesów, które odpowiadają za dane połączenie TCP lub nasłuch na wybranym porcie; nazwę procesu możesz uzyskać z pomocą Menedżera zadań Windows włączając w nim wyświetlanie kolumny prezentującej identyfikatory PID.
  • -b - włącza tryb wyświetlenia dodatkowej kolumny listy, zawierającej identyfikatory (PID) oraz nazwy procesów, które odpowiadają za dane połączenie TCP lub nasłuch na wybranym porcie.
  • -e - powoduje wyświetlenie statystyk interfejsów sieciowych Ethernet.