Spis treści

Hostname - Służy do wyświetlania nazwy komputera hosta używanej do uwierzytelniania przez narzędzia Rcp, Rsh i Rexec. 

Nbtstat - Służy do sprawdzania bieżących połączeń NetBIOS w sieci TCP/IP, aktualizowania pamięci podręcznej Lmhosts oraz ustalania zarejestrowanych nazw i identyfikatora zakresu. 

Najczęściej używane przełączniki:

nbtstat [[-a NazwaZdalna] [-A AdresIP] [-c] [-n] [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interwał]]

 • -a - Wyświetla tabelę nazw z odległego komputera podając jego nazwę.
 • -A - Wyświetla tabelę nazw z odległego komputera podając jego adres IP.
 • -c - Wyświetla zawartość pamięci podręcznej NBT - nazwy zdalnych komputerów i ich adresy IP
 • -n - Wyświetla lokalne nazwy NetBIOS.
 • -r - Wyświetla nazwy rozpoznane przez emisję i przez WINS
 • -R - Czyści i ponownie ładuje tabelę nazw ze zdalnej pamięci podręcznej
 • -S - Wyświetla tabele sesji włącznie z docelowymi adresami IP
 • -s - Wyświetla tabele sesji konwertując adresy docelowe adresy IP na nazwy NetBIOS komputerów.
 • -RR - wysyła pakiety zwolnienia nazw do serwerów WIN, po czym rozpoczyna odświeżanie

NazwaZdalna - Nazwa zdalnego komputera hosta. AdresIP - Adres IP w notacji dziesiętnej z kropkami. interwał - Wyświetla wybrane statystyki z częstotliwością równą wartości interwału. Aby przerwać wyświetlanie, naciśnij klawisze Ctrl+C. 

Nslookup - Służy do sprawdzania rekordów, aliasów hostów domen, usług hostów domen i informacji o systemie operacyjnym za pomocą kwerend wysyłanych do serwerów DNS. 

Pathping - Służy do śledzenia trasy pakietu do punktu docelowego i do wyświetlania informacji o utraconych pakietach dla każdego routera ścieżki. Polecenie Pathping może być także używane do rozwiązywania problemów z jakością usług (QoS, Quality of Service) obsługujących połączenia. 

Najczęściej używane przełączniki:

pathping [-g lista_hostów] [-h maks_przeskoków] [-i adres][-n] [-p okres] [-q liczba_kwerend] [-w limit_czasu] [-P] [-R] [-T] [-4] [-6] nazwa_docelowa

 • -g lista_hostów - Wyzwól trasę źródłową wzdłuż hostów z listy.
 • -h maks_przeskoków - Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu celu.
 • -i adres - Użyj określonego adresu źródłowego.
 • -n - Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.
 • -p okres - Czekaj wskazany okres czasu (w ms) między badaniami.
 • -q liczba_kwerend - Liczba kwerend na przeskok.
 • -w limit_czasu - Czekaj przez wskazany czas (w ms) na każdą odpowiedź.
 • -P - Testuj łączność PATH RSVP.
 • -R - Testuj, czy każdy przeskok obsługuje RSVP.
 • -T - Testuj łączność z każdym przeskokiem za pomocą etykiet pierwszeństwa Layer-2.
 • -4 - Wymuszaj używanie IPv4.
 • -6 - Wymuszaj używanie IPv6.