Wiersz poleceń

Wejście do wiersza poleceń: Start > Uruchom > cmd 

Popularne narzędzia wiersza poleceń: 

lusrmgr.msc - otwiera przystawkę "użytkownicy i grupy lokalne" 

secpol.msc - otwiera przystawkę "ustawienia zabezpieczeń lokalnych" 

diskmgmt.msc - otwiera przystawkę "Zarządzanie dyskami" 

net user nazwa_użytkownika /random - ustawianie losowego hasła dla użytkownika 

control userpasswords2 - otwiera zakładkę "konta użytkowników" (automatyczne logowanie danego użytkownika do systemu) 

runas /user:nazwa_komputeraadministrator cmd - otwiera powłokę poleceń w kontekście administracyjnym komputera lokalnego 

Inne narzędzia wiersza poleceń: 

Bootcfg.exe - przeglądanie lub ustawianie właściwości (takich jak debug on/off) w pliku boot.ini na serwerze lokalnym lub zdalnym (nie dostępne w wersjach 64-bitowych). 

DriverQuery.exe - przeglądanie aktualnie załadowanych sterowników urządzeń i użycia pamięci. 

Dsadd.exe - tworzenie wystąpienia obiektu określonego typu w usłudze Active Directory. 

Dsmod.exe - modyfikowanie wybranych atrybutów obiektu w usłudze Active Directory. 

Dsrm.exe - usuwanie obiektu lub całego poddrzewa na poziomach poniżej określonego obiektu w hierarchii w usłudze Active Directory. 

Dsmove.exe - przenoszenie obiektu z bieżącej lokalizacji do nowej lokalizacji nadrzędnej w tym samym kontekście nazewnictwa lub zmiana nazwy obiektu w usłudze Active Directory. 

 

Dsquery.exe - znajdowanie obiektów w usłudze Active Directory zgodnie z określonymi kryteriami wyszukiwania. 

Dsget.exe - pobieranie lub przeglądanie wybranych właściwości obiektu w usłudze Active Directory, którego lokalizacja jest znana. 

Eventtriggers.exe - inicjowanie procesu na podstawie wystąpienia zdarzenia zapisanego w dzienniku. 

Eventquery.vbs - określanie typu zdarzeń wyodrębnianych z dziennika. Wybrane zdarzenia mogą być wyświetlane na ekranie monitora lub zapisane w pliku. 

Eventcreate.exe - zapisywanie w dowolnym dzienniku zdarzenia zdefiniowanego przez użytkownika. 

GPresult.exe - pobieranie wynikowego zestawu zasad (RSoP) i wyświetlanie listy zasad stosowanych w odniesieniu do komputera. 

Netsh.exe - rozbudowane narzędzie służące do konfiguracji sieci, włącznie z podstawowymi funkcjami związanymi z diagnostyką sieci, udostępnianymi przez starsze narzędzie NetDiag.exe. 

Openfiles.exe - przeglądanie listy podłączonych użytkowników i używanych plików, uporządkowanej według udziałów na komputerze. 

Pagefileconfig.vbs - pobieranie bieżącego rozmiaru pliku stronicowania lub ustawianie nowego rozmiaru pliku stronicowania. 

Reg.exe - przeglądanie, ustawianie i edytowanie kluczy rejestru. 

SC.exe - uruchamianie/zatrzymywanie usług Win32 oraz i zarządzanie nimi. 

Schtasks.exe - pobieranie, ustawianie lub edytowanie zaplanowanego zadania przy użyciu usługi planowania Win32. 

Systeminfo.exe - przeglądanie podstawowych właściwości komputera (np. procesor i pamięć). 

Taskkill.exe - kasowanie lub zatrzymywanie uruchomionego procesu. 

Tasklist.exe - przeglądanie lub identyfikacja wszystkich uruchomionych procesów przy użyciu identyfikatorów PID. 

Tsecimp.exe - importowanie właściwości i praw dostępu kont użytkowników Interfejsu programowania telefonii.