Spis treści

DOS

DOS - Disk Operating System. Twórcy systemu operacyjnego DOS wzorowali się na popularnym uniwersalnym systemie operacyjnym CP/M, przeznaczonym dla komputerów 8-bitowych. Ułatwiło to przenoszenie oprogramowania na nową platformę 16-bitową i nie nastręczało użytkownikom komputerów posługiwanie się nowym, wówczas, systemem operacyjnym. System operacyjny DOS został wyprodukowany przez firmę IBM (wersja 1.0), jako popularny system operacyjny dla komputerów osobistych. System konsekwentnie ulepszano, powstawały coraz to nowsze wersje DOS’a produkowane równolegle przez firmy IBM i Microsoft. PC-DOS - firma IBM MS-DOS - firma Microsoft Obecnie DOS nie odgrywa większej roli w posługiwaniu się sprzętem komputerowym. Współczesne chipsety płyt głównych i większość sterowników urządzeń współpracujących z komputerami nie obsługuje w stu procentach DOS’a. Stąd wynikają kłopoty np. z zakupem nowej drukarki, która umożliwiłaby drukowanie dokumentów tworzonych w programach DOS’owych. Jedną z najważniejszych cech systemu DOS jest jego jednozadaniowość - to znaczy, że nie można wykonywać więcej niż jednej akcji w tym samym czasie. Kolejne zadania mogą się wykonać po zakończeniu się poprzednich - w odróżnieniu do systemu Windows, który jest wielozadaniowy (wiele operacji wykonuje się w tym samym czasie). Mimo to w wielu uruchamianych codziennie komputerach jest ładowany DOS. W środowiskach graficznych Windows 3.1, 3.11, 95, 98, 98Se, Me DOS był podstawą, mimo, że czyniono wysiłki aby 32-bitowe produkty pracowały samodzielnie - bez udziału DOS’a. Zaawansowany użytkownik komputera musi posiadać umiejętność korzystania z systemu DOS. W przypadku awarii graficznej części systemu Windows zawsze istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podstawa Windows - system MS-DOS - nadal będzie sprawny i naprawę będzie można przeprowadzić z wiersza poleceń systemu MS-DOS. Podobnie, usunięcie niektórych wirusów i koni trojańskich, można przeprowadzić wyłącznie z poziomu DOS’a, ponieważ po uruchomieniu graficznej części systemu ładują się one do pamięci i albo nie pozwalają na ich usunięcie albo przywracają zarażone pliki po ich skasowaniu. Wersje systemu Windows należące do rodziny NT (Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003)nie są zbudowane na podstawie DOS’a i nie wykorzystują go na żadnym etapie swojego działania. Zawierają one jednak szczątkową wersję DOS’a, by możliwe było uruchamianie programów napisanych dla starszych systemów operacyjnych. W systemach operacyjnych rodziny Windows NT pozostał tekstowy interfejs z MS-DOS’a. Pozwala to na uruchomienie testowego trybu pracy np. w celu uaktywnienia konsoli odzyskiwania systemu i posługując się podstawowymi komendami DOS’a pozwala to niekiedy dokonać naprawy środowiska Windows rodziny NT. Tekstowy tryb pracy umożliwia również tworzenie skryptów i plików wsadowych, dzięki którym można automatyzować działania wymagające podania z klawiatury kilku poleceń odwołujących się do kilku programów. Pisanie takich skryptów i ich zastosowanie zostało omówione w dalszej części opracowania. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w dalszym ciągu wielu użytkowników korzysta z aplikacji napisanych dla DOS’a. Są to głównie programy magazynowe, zakupu i sprzedaży oraz do prowadzenia księgowości w firmach. Ich profesjonalna obsługa jak również uruchamianie w środowisku Windows, wymaga znajomości DOS’a.W systemie operacyjnym DOS wydajemy komendy posługując się klawiaturą - piszemy słowne polecenia. 

System operacyjny - program który steruje działaniem wszystkich urządzeń komputera, wyświetla na ekranie komunikaty, odczytuje polecenia i wykonuje inne programy, zarządza danymi zapisanymi na dyskach (twardych i elastycznych - dyskietkach).