Spis treści

Uprawnienia systemu plików NTFS

zabezpieczenia

Uprawnienia systemu plików NTFS pozwalają w bardzo precyzyjny sposób określić prawa do plików i katalogów w systemie Windows. Ze względu na swą precyzje a co za tym ilość możliwych uprawnień zostały one pogrupowane w celu szybkiej dostępu. I właśnie te grupy uprawnień ujrzymy po wyborze w menu kontekstowego pliku lub katalogu „Właściwości” i następnie zakładki „Zabezpieczenia” (jak na obrazku powyżej. Oczywiście jeśli potrzebujemy precyzyjnie określić co komu wolno lub nie, wybierzemy tutaj „Zaawansowane”.

Uprawnienia do folderów

Uprawnienia do folderów pozwalają na kontrolę dostępu do poszczególnych folderów oraz do znajdujących się w nich plików i podfolderów. Poniższa tabela zawiera listę standardowych uprawnień do folderów wraz z opisem dostępu. 

Wyświetlanie zawartości folderu (List Folder Contents) - Możliwe jest przeglądanie nazw plików i przenoszenie ich do podfolderów znajdujących się w danym folderze 

Odczyt (Read) - To samo co Wyświetlanie zawartości folderu oraz dodatkowo prawo do przeglądania informacji dotyczących właściciela danego folderu, jego uprawnień oraz atrybutów (Read-Only, Hidden, System oraz Archive) zawartości plików i ich uruchamiania 

Zapis (Write) - Możliwe jest tworzenie nowych plików i podfolderów w danych folderze, zmiana atrybutów folderu oraz podgląd informacji o dotyczących jego właściciela i uprawnień. 

Zapis i Wykonanie (Read & Execute) - Pozwala wykonywać wszystkie czynności dozwolone dla uprawnień Odczyt oraz Wyświetlanie zawartości folderu oraz dodatkowo przemieszczać się między folderami w celu odnalezienia innych plików, nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień do tych folderów. 

Modyfikacja (Modify) - Możliwe jest wykonanie wszystkich czynności dopuszczalnych dla uprawnień Zapis oraz Zapis i Wykonanie oraz usunięcie danego folderu. 

Pełna kontrola (Full Control) - Uprawnienie to pozwala na zmianę uprawnień, przejmowanie na własność danego folderu, kasowanie plików oraz podfolderów oraz wykonywać wszystkie akcje dopuszczalne dla pozostałych uprawnień do folderów dla systemu plików NTFS.