Spis treści

arp - Wyświetla zawartość tablicy translacji adresów IP komputerów na adresy sprzętowe (MAC) interfejsów sieciowych Ethernet. Przydatne przy diagnozowania problemów z działaniem adresów IP oraz wykrywaniu obecności komputerów w sieci lokalnej

Najczęściej używane przełączniki:

 • -a - wyświetla wszystkie wpisy z tablicy translacji
 • -d ip - usuwa z tablicy wpis odpowiadający adresowi IP równemu ip.
 • -s ip mac - tworzy nowy wpis w tablicy, wiążący adres IP równy ip ze sprzętowym adresem MAC karty sieciowej Ethernet równym mac.

Zmiana konfiguracji sieci 

netsh - Uniwersalne narzędzie służące do wyświetlenia informacji na temat konfiguracji interfejsów sieciowych oraz modyfikowania parametrów i ich pracy. 

 • dump > nazwa_pliku - Zapisuje aktualną konfigurację połączeń sieciowych w pliku konfiguracja.txt.
 • exec nazwa_pliku - Przywraca konfiguracją połączeń sieciowych zapisaną w pliku konfiguracja.txt.

route - Wyświetla lub modyfikuje tablicę routingu protokołu TCP/IP systemu Windows. Wiersz polecenia route może zawierać przełączniki oraz polecenie wraz z parametrami 

Najczęściej używane przełączniki:

 • -f - usuwa wszystkie wpisy z tablicy routingu; używaj tego przełącznika tylko wówczas, jeżeli jesteś pewien, że potrafisz odtworzyć prawidłowy kształt tablicy routingu.
 • -p - czyni wpis dodawany do tablicy routingu za pomocą polecenia route add stałym (odtwarzanym przy każdym kolejnym uruchamia systemu operacyjnego).
 • print - wyświetla aktualną zawartość tablicy routingu.
 • add adressieci 

mask maskasieci adresbramy - dodaje nowy wpis do tablicy routingu, wymuszający przekazywanie pakietów skierowanych do sieci o adresie adressieci i masce maskasieci przez bramę o adresie IP równym adresbramy.

 • change adressieci mask maskasieci adresbramy - modyfikuje istniejący w tablicy routingu wpis, wymuszający przekazywanie pakietów skierowanych do sieci o adresie adressieci i masce maskasieci przez bramę o adresie IP równym adresbramy, modyfikowany jest tylko adres bramy (adres i maska sieci muszą znajdować się już na liście).
 • delete adressieci - usuwa z tablicy routingu wpis wymuszający przekazywanie pakietów do sieci o adresie adressieci.